Nuri Paşa Cd. 65–73 34464 Sarıyer İstanbul Türkiye

1 Ocak 2020'de Yürürlüğe Girecek Emlak Düzenlemeleri Hakkında

Gayrimenkul almak, Gayrimenkul satmak, menkul satışı yapacak herkesi ilgilendiren konutta gerçek değer dönemi artık resmen başlıyor! 

Emlak Sektörü İle İlgili Güncel Haberler Edinmek İçin Facebook Sayfamızı Takip Edebilirsiniz.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulama, pilot illerde başlangıç olarak başlayacak.

Artık ikinci el ve sıfır konut satışlarında ekspertiz raporu zorunlu hale getirildi. 28 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yeni düzenleme, 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti.

Söz konusu yasa, ilk olarak pilot illerde uygulanacak ve daha sonra tüm yurdu kapsayacak. Konut alım-satımın en fazla görüldüğü İstanbul ve Ankara'da belirli ilçelerde ilk olarak uygulanacak. Böylelikle, rayiç bedel ile tapulara kaydedilen satış bedeli gerçek değerine ulaşacak ve devlet asıl harç ücretlerini temin etmiş olacak.

Düzenlemeler ile ilgili merak edilen sorular:

Ekspertiz raporu ne kadar?

* Şuan 650-700 TL olan ekspertiz raporu, yeni düzenlemeler ile 450-500 TL civarı olacak. Ve devam eden düzenlemeler ile, harç ödemesinden düşürülmesi düşünülmekte.

Alınması zorunlu hale gelen ekspertiz raporunu kim ödeyecek?

* Gayrimenkule ekspertiz raporunu gayrimenkulün sahibi yaptıracak. Tapu Kadastro Müdür Vekili Ömer Zeki Adlı, ücretin 450-500 TL olacağını ve tapu harcından düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Tapu harcı hala %4 olarak kalacak mı?

* Yıl sonuna kadar gayrimenkul sektörü piyasasını hareketlendirmek üzere alıcıdan %2, satıcıdan %2 şeklinde olan tapu harcı, alıcıdan %1,5, satıcıdan %1,5 olarak güncelleşmişti. Tapu harcında artık gerçek değerlerle işlemler yapılacağı için indirim söz konusu olacak.

1 Ocak 2020'de zorunlu olacak olan Enerji kimlik belgesi nedir?

* Konutlarda, enerji kimlik belgesi zorunluluğu 1 ocak 2020 itibariyle başlayacak. 2011 öncesindeki binalarda herhangi bir sınıf aranmazken 2011 sonrası binalar en az C kategorisinde olmalı. 2011 öncesi binalar mevcut bina, 2011 sonrası ruhsatı alınan binalar yeni bina olarak adlandırılacak. Enerji Kimlik belgelerinin 10 yıl geçerliliği var.

Enerji Kimlik Belgeleri neden zorunlu tutuluyor ve alınmazsa ne olur?

* Enerji Kimlik Belgelere, binalarda ki enerjinin israfını önlemek amacıyla zorunlu tutuluyor. Belge temin edilmezse binaya iskan verilmeyecek. Dolayısıyla kiralama, satma gibi gereksinimler karşılanamayacak.

Enerji Kimlik Belgesi nereden temin edilir?

* İlk olarak, bağlı bulunulan belediyeye başvurularak mimari proje ve ruhsat alınmalı. Sonra, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına başvurulmalıdır. Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar yada bünyesinde bu vasıflara sahip mühendis veya mimar bulunduran işletmeler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlardır. 

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

* “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Ne zaman Enerji Kimlik Belgesi Gereklidir? Binanın Enerji Kimlik Belgesini ne zaman ve kimlerden almalıyım?

* “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir. Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesini Alma Zorunluluğu Dışında Kalır?


* Aşağıda belirtilen yapılara Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu dışında kalır:
- Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
- Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
- Toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar
- Seralar Atölyeler Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
- Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları
- Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m²’den az olan binalar

Yeni Bina ve Mevcut Bina Tanımına Hangi Binalar Giriyor?

* Enerji Kimlik Belgesi uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 1 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için milat kabul özelliği taşımaktadır.

Mevcut Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu Ne Zamana Kadardır?

* Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Belediyemiz bina sahiplerine ekstra yük getiriyor diye Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesi istemiyor. Böyle bir keyfi uygulama olabilir mi?

* Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğinin 25. maddesinin dördüncü fıkrasında: “Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur.” denmektedir. Belediyelerin Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesini talep etmemesi gibi bir keyfi uygulama sergilemesi doğru değildir.

Enerji Kimlik Belgesi için binaya mantolama yaptırmak zorunda mıyım?

* Halk arasında mantolama tabir edilen uygulama yönetmeliklerde adı geçen bir uygulama olmadığı gibi kamuoyunda sanki enerji performansının bizatihi kendisiymiş gibi bir algılama vardır. Bu yanlış algıya sebep bu işi yapan kesimlerin toplumda oluşturmaya çalıştığı kanı ve bilgi eksikliğidir. Binasında enerji performansını iyileştirme yönünde bir faaliyette bulunmak isteyenlerin tercihen yetkilendirilmesi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yapılan Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden birisiyle irtibata geçmesi tavsiye edilir. Enerji performansı ile ilgili faaliyetlerin, konusunda uzman ve lisans sahibi kişiler marifetiyle yaptırılmaması durumunda hedeflenen ve tatmin edebilecek sonuçlara ulaşılamayabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Zorunlu olan husus mantolama yaptırmak değil 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla mevcut ve yeni tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerini almış olmalarıdır.

İstanbul Sarıyer Bölgesi Gayrimenkul Danışmanı
Mehmet ÖZTÜRK
+90 530 794 61 61

HABER GÜNCELLENDİ

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.